Μπάτος Γ. Δημήτριος
Διεύθυνση:
Μεσογείων 47 – Στάση Καρανίκα
Αμπελόκηποι
11526
Ελλάδα

E-mail:

battosd@gmail.com

Τηλέφωνο: 2106712312
Fax: 2106712312
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου: 6937253943